Mateřská škola Knovíz, okres Kladno vyhlašuje dne 10. 5. 2023 zápis k předškolnímu vzdělávání

K zápisu se osobně dostaví zákonný zástupce uchazeče (dítěte) spolu s uchazečem o přijetí a předloží vyplněný tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od lékaře a předloží k nahlédnutí občanský průkaz a rodný list dítěte. Veškeré podrobnější informace o příjímacím řízení a potřebné tiskopisy naleznete na webových stránkách mateřské školy a obce Knovíz. Tiskopisy si dále můžete vyzvednout na obecním úřadě v době úředních hodin v pondělí a ve středu.

Zápis se bude konat v prvním patře budovy Mateřské školy v Knovízi od 9:00 hodin do 11:00 hodin. 

V Knovízi dne 20. 3. 2023

 Mgr. Martina Petržílová, ředitelka MŠ

 

Kritéria přijímacího řízení do MŠ

Informace o přijímacím řízení do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ

Potvrzení od lékaře

Desatero pro rodiče