Kuchaříček

Vyučující: paní Lucie Bečvářová

Zahájení: každé pondělí v jídelně mateřské školy, termín zahájení 9.října 2023

Doba trvání: od 15:30 hodin do 16:30 hodin

Cena: 1.499,-Kč na pololetí (14 lekcí), platba dle domluvy s lektorkou

Počet dětí: minimálně 8 dětí, maximálně 16 dětí

Věk: děti od 3 let do 7 let

Cíl: Děti si vyzkouší připravit slané a sladké pokrmy (pomazánky, chlebíčky, ovocné a zeleninové saláty, sladkosti a jiné pochoutky). Během přípravy se děti hravou formou seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami, pravidly zdravé výživy. Zároveň jsou děti vedeny k odpovědnosti za úklid a pořádek. Své výtvory si děti po kroužku mohou sníst nebo věnovat rodičům.

V Knovízi dne 30.8.2023

 

Tvořeníčko

Vyučující: paní Lucie Bečvářová

Zahájení: každý čtvrtek v jídelně mateřské školy, termín zahájení 11.října 2023

Doba trvání: od 15:30 hodin do 16:30 hodin

Cena: 1.299,-Kč na pololetí (14 lekcí), platba dle domluvy s lektorkou

Počet dětí: minimálně 8 dětí, maximálně 16 dětí

Věk: děti od 3 let do 7 let

Cíl: Cílem je naučit děti vnímat čtvero ročních období a s nimi spojené zvyklosti a svátky a tvořit z různých materiálů. Z každé hodiny si děti odnesou svůj výtvor, kterým mohou potěšit sebe i své blízké.

V Knovízi dne 30.8.2023

 

Řečová výchova

Vyučující: Petra Volfová

Zahájení: každé pondělí a úterý v horní třídě mateřské školy, termín zahájení 9.října 2023

Doba trvání: od 7:30 hodin do 8:00 hodin

Cena: v režii MŠ

Počet dětí: maximálně 10 dětí

Věk: děti od 3 let do 7 let

Cíl: Zaměřeno na rozvíjení artikulační obratnosti mluvidel, pasivní a aktivní slovní zásobu, cit pro stavbu věty, dechová cvičení. Vše spojeno s rozvojem zrakového a sluchového vnímání, grafomotorikou, jemnou a hrubou motorikou.

V Knovízi dne 30.8.2023