Kuchaříček

Vyučující: paní Lucie Bečvářová

Zahájení: každé pondělí v jídelně mateřské školy, termín zahájení 10.10.2022

Doba trvání: od 15:30 hodin do 16:30 hodin

Cena: 1.499,-Kč na pololetí (14 lekcí), platba dle domluvy s lektorkou

Počet dětí: minimálně 8 dětí, maximálně 16 dětí

Věk: děti od 3 let do 7 let

Cíl: Děti si vyzkouší připravit slané a sladké pokrmy (pomazánky, chlebíčky, ovocné a zeleninové saláty, sladkosti a jiné pochoutky). Během přípravy se děti hravou formou seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami, pravidly zdravé výživy. Zároveň jsou děti vedeny k odpovědnosti za úklid a pořádek. Své výtvory si děti po kroužku mohou sníst nebo věnovat rodičům.

V Knovízi dne 26.8.2022

 

Tvořeníčko

Vyučující: paní Lucie Bečvářová

Zahájení: každou středu v jídelně mateřské školy, termín zahájení 12.10.2022

Doba trvání: od 15:30 hodin do 16:30 hodin

Cena: 1.299,-Kč na pololetí (14 lekcí), platba dle domluvy s lektorkou

Počet dětí: minimálně 8 dětí, maximálně 16 dětí

Věk: děti od 3 let do 7 let

Cíl: Cílem je naučit děti vnímat čtvero ročních období a s nimi spojené zvyklosti a svátky a tvořit z různých materiálů. Z každé hodiny si děti odnesou svůj výtvor, kterým mohou potěšit sebe i své blízké.

V Knovízi dne 26.8.2022

 

Řečová výchova

Vyučující: Petra Volfová

Zahájení: každé pondělí a úterý v horní třídě mateřské školy, termín zahájení 10.10.2022

Doba trvání: od 7:30 hodin do 8:00 hodin

Cena: v režii MŠ

Počet dětí: maximálně 10 dětí

Věk: děti od 3 let do 7 let

Cíl: Zaměřeno na rozvíjení artikulační obratnosti mluvidel, pasivní a aktivní slovní zásobu, cit pro stavbu věty, dechová cvičení. Vše spojeno s rozvojem zrakového a sluchového vnímání, grafomotorikou, jemnou a hrubou motorikou.

V Knovízi dne 26.8.2022

 

Výuka anglického jazyka pro rok 2022/2023

Vyučující: Mgr. Petra Břicháčková

Zahájení: každé úterý v dolní třídě mateřské školy, termín zahájení 11.10.2022

Doba trvání: od 15:30 hodin do 16:15 hodin

Cena:  1.399,-Kč na pololetí + 400,-Kč učebnice, platba dle domluvy s lektorkou

Počet dětí: minimálně 10 dětí

Věk: děti od 3 let do 7 let

Cíl: Přirozené osvojování si řeči, fixace gramatických základů. Osvojení základní slovní zásoby (barvy, číslovky, rodina, pozdravy, zvířata, hračky, potraviny, ovoce, zelenina), porozumění jednoduchým pokynům a otázkám, formulování jednoduchých odpovědí (př. Co je to?, Kde je…?, Jdi ke dveřím., Dotkni se židle.), samostatná práce s pracovními listy dle pokynů lektora (př. Vybarvi jablko červeně., Spoj…), schopnost zapamatovat si jednoduché říkanky a písničky. Výuka bude probíhat s učebnicí Cheeky Monkey či Little Island, kterou si děti na konci roku odnesou domů.

V Knovízi dne 26.8.2022