MOTTO

„Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy.“

Tohle jsem se naučil:

 • O všechno se rozděl
 • Hraj fér
 • Nikoho nebij
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel
 • Uklízej po sobě
 • Neber nic, co ti nepatří
 • Když někomu ublížíš, řekni: „ promiň“
 • Před jídlem si umyj ruce
 • Splachuj
 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře
 • Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a hraj si a pracuj
 • Každý den odpoledne si zdřímni
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě
 • Nepřestávej žasnout
 • Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví
 • Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou, my také
 • A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE

Všechno, co potřebuju znát, tam někde je. Slušnost, láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.

Robert Fulghum

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Knovíz v čistém, nehlučném prostředí vedle obecního úřadu. Je velice dobře dostupná, neboť pár metrů od školky stojí autobusová zastávka se spoji ze Slaného, Kladna a přilehlých obcí. Má velice dobrou polohu pro pobyt dětí v přírodě. V její blízkosti je obecní park, les a klidné polní a luční cesty. Mateřská škola se stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou v roce 2003. Jejím zřizovatelem je obec Knovíz. Provozní doba mateřské školy je od 6:30 hodin do 15:30 hodin.

Kapacita mateřské školy je 35 dětí, což nám umožňuje velice individuální, rodinný přístup. Děti jsou děleny do dvou heterogenních tříd, z nichž v jedné je 17 dětí a v druhé 18 dětí. Jedna třída je umístěna v přízemí, druhá v prvním patře. Obě třídy mají k dispozici několik společných prostor – jídelna, šatna a místnost sloužící k odpočinku po obědě. Jednotlivé třídy jsou vybaveny tak, aby plně vyhovovaly všem potřebám dětí. Každá třída má k dispozici svou umývárnu a toaletu. V přízemí budovy nalezneme také kuchyň a veškeré potřebné zázemí sloužící k provozu mateřské školy, včetně skladů. Kancelář ředitelky školy se nachází v prvním patře vlevo od schodiště. Kolem budovy je rozlehlá zahrada vybavená dřevěnými průlezkami, herními prvky, pískovištěm a trampolínou. Prostor zahrady je rozdělen do herních, pohybových a klidových zón.