Když padá listí

Poznávání přírodních zákonitostí – změny počasí (vítr, déšť, mlha), rozvoj vědomostí o ochraně zdraví v chladném počasí. Rozvoj poznatků o lesní zvěři, o způsobu života, o nutnosti zvěř v zimních měsících přikrmovat. Seznamování s podzimními tradicemi.

 

31.10. – 4.11. Halloween

 • Seznamování dětí s tradicemi
 • Rozvoj řečových schopností dětí

Pondělí

 • Starší děti pracovní listy
 • Mladší děti modelování

Úterý

 • Výroba svícnu s halloweenskou tematikou

Středa

 • Opakování písní o podzimu
 • Výtvarná práce „Duchové“ – práce s prstovými barvami
 • Lampionový průvod obcí

Čtvrtek 

 • MTU
 • Výroba netopýra z papíru – stříhání, lepení

Pátek

 • Halloweenský karneval

 

7.11. – 11.11. Bude zima, bude mráz

 • Upevňovat kladný vztah k přírodě
 • Rozšířit znalosti o lesní zvěři a nutné pomoci volně žijícím zvířatům

Pondělí

 • Nácvik pohybové hry „Na zvířátka“
 • Práce s temperou „Ježek“

Úterý

 • Rozvoj jemné motoriky – modelování
 • Grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky
 • Malé děti – nácvik správného úchopu tužky

Středa

 • Práce s obrazovým materiálem „Kde žijí zvířátka“
 • Přiřazování obrazů zvířat k symbolům lesa, pole, rybníka
 • Nácvik vánočních koled a písní se zimní tématikou

Čtvrtek

 • Rozvoj obratnosti – skoky, poskoky, přeskoky
 • Chůze s knihou na hlavě
 • Cviky na lavičce

Pátek

 • Dokončení výtvarné práce „Ježek“

 

14.11. – 18.11. Foukej, foukej větříčku – pouštíme draky

 • Získávání poznatků o přírodních jevech
 • Rozvoj řečových schopností dětí

Pondělí

 • Proč mohou draci létat – rozhovory
 • Hra „všechno létá, co peří má“
 • Rozvoj jemné motoriky – modelování, navlékání korálků

Úterý

 • Lezecká stěna ve Slaném

Středa

 • Výtvarná práce „Drak“
 • Opakování písní o podzimu – „Pyšný drak“

Čtvrtek

 • Státní svátek

Pátek

 • Dokončení výtvarné práce „Drak“
 • Četba příběhu „Jak Matýsek a Majdalenka pouštěli draka“

 

21.11. – 25.11. Příprava na advent

 • Seznamovat děti s tradicemi
 • Upevňovat sociální chování mezi dětmi

Pondělí

 • Nácvik koled a vánočních písní
 • Opakování písní o podzimu

Úterý

 • Výroba vánočních ozdob na stromy u obecního úřadu

Středa

 • Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka – divadlo v MŠ

Čtvrtek

 • Rozvoj smyslového vnímání – určování předmětu „naslepo“
 • Pepíčku pípni – rozvoj sluchového vnímání

Pátek

 • Nácvik koled a vánočních písní

 

28.11. – 2.12. Těšíme se na Mikuláše

 • Podporujeme tradice

Pondělí

 • Poslech pohádky „Čertovská pohádka“

Úterý

 • Výroba dárků pro rodiče

Středa

 • Čert a Mikuláš – kolorovaná kresba tuší

Čtvrtek

 • Výroba dárků pro rodiče

Pátek

 • Nácvik koled a vánočních písní