Organizace školního roku 2022/2023

Období provozu mateřské školy a období školních prázdnin stanovuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Provoz mateřské školy bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2022, denně od 6:30 hodin do 15:30 hodin (kromě státních svátků a vánočních a letních prázdnin)

Podzimní prázdniny od středy 26.10.2022 do čtvrtka 27.10.2022 mateřská škola v provozu

Vánoční prázdniny od pátku 23.12.2022 do pondělí 2.1.2023 provoz mateřské školy bude přerušen

Pololetní prázdniny v pátek 3.2.2023 mateřská škola v provozu

Jarní prázdniny 20.2.2023 – 26.2.2023 mateřská škola v provozu

Velikonoční prázdniny od pátku 7.4.2023 do pondělí 10.4.2023 provoz mateřské školy bude přerušen

Škola v přírodě od pondělí do pátku mateřská škola v provozu

Ukončení školního roku bude v úterý 4.7.2023

Letní prázdniny od středy 5.7.2023 do neděle 3.9.2023 provoz mateřské školy bude přerušen

 

Organizace dne 

 

Čas Činnost
6:30 – 8:00 Příchod dětí, volná hra, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné)
8:00 – 9:10 Plnění vzdělávacích cílů z RVP, činnosti dle týdenního programu
9:10 – 9:30 Přesnídávka
9:30 – 11:30 Pobyt venku
11:30 – 12:00 Hygiena, příprava na oběd, oběd
12:00 – 14:00 Odpočinek, relaxace
14:00 – 14:30 Vstávání, hygiena, svačina
14:30 – 15:30 Řízená nebo spontánní aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů

 

Doba určená k příchodu a odchodu dětí:

  • příchod dětí v čase mezi 6:30 hodin a 8:00 hodin
  • odchod dětí po přesnídávce v 9:30 hodin,
  • odchod dětí po obědě od 12:00 hodin do 12:30 hodin,
  • odchod dětí odpoledne od 14:30 hodin do 15:30 hodin