Organizace školního roku 2023/2024

Období provozu mateřské školy a období školních prázdnin stanovuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Provoz mateřské školy bude zahájen v pátek 1.9.2023, denně od 6:30 hodin do 15:30 hodin (kromě státních svátků a letních prázdnin)

Podzimní prázdniny od čtvrtka 26.10.2023 do pátku 27.10.2023 mateřská škola v provozu

Vánoční prázdniny od soboty 23.12.2023 do pondělí 1.1.2024 provoz mateřské školy bude dle požadavků zákonných zástupců

Pololetní prázdniny v pátek 2.2.2024 mateřská škola v provozu

Jarní prázdniny 26.2.2024 – 3.3.2024 mateřská škola v provozu

Velikonoční prázdniny od pátku 29.3.2024 do pondělí 1.4.2024 provoz mateřské školy bude přerušen

Škola v přírodě od pondělí 24.6.2024 do pátku 28.6.2024 mateřská škola v provozu

Ukončení školního roku bude v pátek 28.6.2024

Letní prázdniny od soboty 29.6.2024 do neděle 1.9.2024 provoz mateřské školy bude přerušen

 

Organizace dne 

 

Čas Činnost
6:30 – 8:00 Příchod dětí, volná hra, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné)
8:00 – 9:10 Plnění vzdělávacích cílů z RVP, činnosti dle týdenního programu
9:10 – 9:35 Přesnídávka, příprava na pobyt venku
9:35 – 11:35 Pobyt venku
11:35 – 12:00 Hygiena, příprava na oběd, oběd
12:00 – 14:00 Odpočinek, relaxace
14:00 – 14:30 Vstávání, hygiena, svačina
14:30 – 15:30 Řízená nebo spontánní aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů

 

Doba určená k příchodu a odchodu dětí:

  • příchod dětí v čase mezi 6:30 hodin a 8:00 hodin
  • odchod dětí po přesnídávce v 9:30 hodin,
  • odchod dětí po obědě od 12:00 hodin do 12:30 hodin,
  • odchod dětí odpoledne od 14:30 hodin do 15:30 hodin