Kouzelná zima – zimní činnosti v MŠ

Téma: Objevujeme svět kolem nás

 

Dílčí cíle

Vést děti k přesnějšímu uvědomování si střídání ročních období, měsíců a dnů. A učit je pojmenovat. Bližší seznamování s částmi dne (používání pojmů – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc, snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) a činnostmi s nimi spojenými.   Poznávání profesí, se kterými se děti setkávají a seznamování s tradičními řemesly. Poznávání materiálů, ze kterých jsou předměty kolem nás vyrobeny a jejich vlastnosti.  Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.

 

Akce mateřské školy

 • MTU
 • Divadelní představení „Příběhy malé Budhy“
 • Kouzelnické představení
 • Divadelní představení „Cesta do pravěku“
 • Vědecké laborky
 • Karneval v MŠ
 • Dětský úsměv

 

Pohybové činnosti

 • Hra papírovou koulí na pohyblivý cíl. „Na jelena“, hod na pohyblivý cíl.
 • PH – „Na zvířátka“.
 • Pohotová reakce na daný signál „Včelí královna velí“
 • Honěná s pravidly
 • „Na řemesla“ – vyjádření profese pomocí pantomimy.

 

Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Výroba čepičky na karneval. Stříhání, lepení, dokreslování.
 • Omalovánky „Profese“.
 • Skládání dřevěných puzzle „Celý rok“.
 • Sestavování magnetické autodráhy.

 

Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění.

 • Rok je dlouhý copánek“- střídání a charakteristika ročních období. Práce s obrazovým materiálem.
 • Seznamování s názvy měsíců v roce.
 • Procvičování dnů v týdnu.
 • Činnosti spojené s částmi dne. Námětová hra „Na rodinu“.
 • Význam práce pro společnost a pro jedince
 • rozhovory „Kde pracují moji rodiče?“, „Proč rodiče pracují?“
 • Seznámit děti s různými druhy profesí, přiblížit význam práce, naučit děti názvy profesí, se kterými se setkávají ve svém okolí.
 • Didaktické pomůcky „Profese“, přiřazování, rozhovory, pojmenování.
 • Pracovní listy „Profese“.
 • Vyhledávání různých materiálů v přírodě.
 • Procházka po okolí. Vyhledávání různých materiálů v přírodě.
 • Procházka do lesa. Pozorování změn v přírodě. Rozhovory (pojmy-pučení, poupata, jehnědy).

 

Řečové, jazykové činnosti. Rozvoj paměti.

 • Práce s básní „Kominík“
 • Vyhledávání předmětů dle daných vlastností. Používání podstatných a přídavných jmen
 • námětová hra „Chodím, hledám…“
 • Opakování písně „Sněží“ s pohybem.
 • Nácvik písně s pohybem „Sněhulák“.
 • Co kdy dělám? Aktivace sloves. Přiřazování obrázků k částem dne.

 

Předmatematické činnosti

 • Vyhledávání předmětů dle předem daných vlastností.
 • Vytváření skupin předmětů dle druhů materiálu, ze kterých jsou vyrobeny.
 • Skládání dle vzoru. Geometrické tvary.

 

Rozvoj smyslového vnímání

 • „Tajemství v pytli“ – poznávání předmětů podle hmatu, určování vlastností předmětů.
 • Koordinace ruky a oka „Předškolák“
 • Pexeso