Hravé léto – letní činnosti v MŠ

Téma: Těšíme se na prázdniny

 

Dílčí cíle

Prohlubování přátelství u dětí. Poznávání světa a vytváření podvědomí o existenci jiných národů a jejich kultur. Vést děti k pochopení že svou činností mohou své okolní prostředí zlepšovat a chránit a naopak poškozovat a ničit. Seznamování s charakteristickými znaky letního období, letní sporty a radovánky. Upozorňování na možná nebezpečí hrozící v letním období. Upevňování si pravidel při hrách, pohotové reakce, ohleduplnosti a rozvíjení pohybových schopností a dovedností.

Akce mateřské školy

 • Den dětí
 • Zoo Zájezd
 • Dětský úsměv
 • MTU Malý archeolog
 • Rozloučení s předškoláky
 • Zahradní slavnost
 • Škola v přírodě

Pohybové činnosti

 • Pěší výlet do Jemník na koupaliště.
 • Pěší výlet do Podlešína na dětské hřiště.
 • Letní olympiáda se zvířátky ze zoo.

Činnosti vedoucí k povědomí o okolním světě a jeho dění

 • Rozhovory nad obrázky. Seznámit děti se světadíly a vytvářet si podvědomí o existenci ostatních kultur a národností.
 • Cesta za sněhem a ledem „Arktida a Antarktida“- Eskymáci, iglú.
 • Za sluníčkem do Afriky – černoši, Safari.
 • Za moře do Ameriky – indiáni a kovbojové.
 • Práce s obrazovým materiálem „Možná nebezpečí o prázdninách.“ Rozhovory o bezpečném chování, kde v případě potřeby vyhledat pomoc.

Tvořivé, konstruktivní, výtvarné a estetické činnosti (rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky)

 • Výroba dalekohledu z ruliček.
 • V lese stavby z přírodnin.
 • Na školní zahradě stavby z písku a vody.

 Řečové a jazykové činnosti

 • Částečný nácvik písně „Čáry, máry“ s pohybem.
 • Nácvik pásma pro rodiče.

 Rozvoj smyslového vnímání

 • Figura v pozadí – lední medvěd.

Předmatematické činnosti

 • Sběr a třídění přírodnin.